5 ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ (ಡಿ 24, 25, 26, ಹಾಗೂ 27) ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪಿಡಿಎಫ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Screening Shedule 1

Untitled-1 copy 2