ಬೆಂಗಳೂರು 5 ನೇ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಡಿ. 20 ರಿಂದ  ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಡಿ. 21 ರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಐದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಏಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ (ಡಿ. 21,22, 23) ಪಟ್ಟಿ (ಷೆಡ್ಯೂಲ್)ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಿ. 21 ರ ಚಿತ್ರ ವಿವರ

ಡಿ. 22 ರ ಚಿತ್ರ ವಿವರ

ಡಿ. 23 ರ ಚಿತ್ರ ವಿವರ

ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ