ಸಾಂಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಜೊತೆ – ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯ ಕವಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು – ನಿಮಗಾಗಿ.

Advertisements