ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ತನ್ನ ‘ಸಮರ್ಪಕ ಸಿನೆಮಾ-ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಪ್ರದರ್ಶನ ಸರಣಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರ “ವಿಮುಕ್ತಿ” ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿವರಗಳಿಗೆ : ಸೃಷ್ಟಿ ವೆಂಚರ್ಸ್,  ನಂ.81, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, E.A.T. ರಸ್ತೆ,  ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವನಗುಡಿ,  ಬೆಂಗಳೂರು-೦4. ಮೊಬೈಲ್:  9448171069, 9900439930,  9986372503