ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆಯೇ.

ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಮಾತೂ ಹೌದು. ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡಾ. ಜಿ. ಬಿ. ಹರೀಶ್ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ನೋಡಿದ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿರುವ ಅವರ ಮೊದಲ ಲೇಖನ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಆಹ್ವಾನ

ನೀವೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ, ಲೇಖನವನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿದ, ನೋಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ.