ರಂಜಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಚುಟುಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ.

ರಂಜಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಓದಿದೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನೂ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮನವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿನೆಮಾ ತೆಗೆಯಲು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಾಸ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಸಂಬದ್ದ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಲಂ ಗಳು 100 ದಿನ ಓಡಿವೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ ಫಿಲಂಗಳು ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಗಡಿಯಾಗಿವೆ, ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿಲ್ಲ , ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.