ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಂಥದೊಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಗಳು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಸಮಕಾಲೀನ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಲೇ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಹೊಸ ಬೆಳಗನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು. ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗೀತೆಗಳು ಸದಾ ಕಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ಶರ ಪಂಜರ ಚಿತ್ರದ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯದ್ದಿರಬಹುದು…

ನಮ್ಮ ವಿಡೀಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ, ಕೇಳಿ ಖುಷಿಪಡಿ.