ಸಾಂಗತ್ಯದ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗೆಳೆಯರು-ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಸಿಯಾರು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜತೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮಂದಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡರೆ ನಾಲ್ಕೇಕೆ….ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಮರ್ಶೆ, ಬರಹಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ saangatya@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮ, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಆಶಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ತುಂಬಬಲ್ಲದು.

Advertisements