“ಸ್ಲಂಡಾಗ್ ಮಿಲಿನಿಯೇರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು www.saangatya@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

*

ಈ ಸಿನೆಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಹಿ೦ಸೆ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ‘ನೋಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ’ ಎ೦ಬ೦ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ- ಪ್ರಮೋದ್.

*

ಸ್ಲಂ ಡಾಗ್ ಮಿಲಿನಿಯೇರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೋಡಿದೆ. ಕೊಳಕು ಅನಿಸಿದರೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ… ಭಾರತದ ‘ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್’ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್’ ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನೆಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ. ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಿರಿ…
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ‘ಲಗಾನ್’ ‘ತಾರೇ ಜಮೀನ್ ಪರ್’ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಸಿಗದೆಹೋಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ- ಭಾಶೆಗಳ ಸಿನೆಮಾ ಹಣೆಬರಹವೂ ಹೀಗೇ ಇದೆಯಾ? ತಿಳಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ…   ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ